Finance Prospects B.V.

Finance Prospects B.V. staat ingeschreven bij de KVK onder nummer 08196184. Ons kantoor is gevestigd aan de Boogschutterstraat 1, 7324 AE te Apeldoorn.

Al onze medewerkers worden beheerst beloond conform het door ons opgestelde (beheerste) beloningsbeleid.

Vergunning

Finance Prospects B.V. is in het bezit van een AFM vergunning en geregistreerd bij de AFM onder nummer 12019228. Ook zijn wij aangesloten bij het Kifid onder nummer 300.013770.

Juridisch

De volgende juridische bepalingen zijn op onze B2B dienstverlening van toepassing.

Voor de consument is onze dienstverlening kosteloos en vrijblijvend. Wanneer wij een consument in contact brengen met een financieel adviseur, ontvangen wij hiervoor een financiële vergoeding. Lees meer over onze dienstverlening in onze Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument.

Beloningsbeleid

Finance Prospects heeft een beheerst beloningsbeleid vastgesteld. Het beloningsbeleid heeft ten doel te voorkomen dat de beloningen die onze medewerkers ontvangen zouden kunnen leiden tot onzorgvuldige klantbehandeling. Het beleid beoogt onaanvaardbare risico’s in dat verband te beheersen en te voorkomen en is gericht op continuïteit en de lange termijn belangen van Finance Prospects.

Finance Prospects wenst iedere prikkel om potentiële klanten te aanvaarden, terwijl dit niet in het belang van de klant is uit te sluiten. Om risico’s op dit gebied uit te sluiten is de variabele beloning die een medewerker van Finance Prospects op jaarbasis zou kunnen ontvangen gemaximeerd op 20% van het bruto jaarsalaris. Geen enkele medewerker met klantcontact van Finance Prospects ontvangt op dit moment een variabele beloning.

De beoordeling van medewerkers van Nationaal Bespaarcentrum en de daarbij behorende vaste beloning is gebaseerd op prestaties gericht op de lange termijn. Medewerkers worden beoordeeld op basis van verschillende criteria, inclusief het handelen in het belang van de klant.

Bent u consument en doet u via ons een hypotheekaanvraag?

Onze dienstverlening is voor een consument geheel kosteloos en vrijblijvend. Nationaal Bespaarcentrum (handelsnaam voor onze B2C activiteiten) brengt consumenten die daar behoefte aan hebben in contact met een onafhankelijke financieel adviseur. Wanneer wij u in contact brengen met een financieel adviseur, ontvangen wij hiervoor een gemiddelde financiële vergoeding. Meer informatie over de inhoud van onze dienstverlening staat in onze vergelijkingskaart (hypotheekaanvraag).

>4000

Leads
per maand

25%

Gemiddelde conversie
leads naar afspraak

40%

Gemiddelde conversie
afspraak naar opdracht